Platser

 
Vraket Norden, handelsmän och spritsmugglare

Den stolta barken Norden riggades av och gick som transportpråm i våra farleder för att slutligen hamna som vrak 1935 vid ångbåtsbryggan. Kajutan togs från båten och placerades på udden utanför Anna-Lisa och Linus Lundman där den användes som sommarstuga. En äldre väg till Rörviks brygga gick norr om Linus Lundmans äga. Vägen flyttades på 20-talet till nuvarande sträckning. Den gamla vägen är numera den skogsstig med tydliga dikeskanter som löper från Lilla Båtbryggan västerut och fortsätter mellan tomterna 91 och 92 och sedan vidare söder om tomt 89. I det grå huset - på andra sidan vägen från Linus - låg en kryddbod med handelsman Binell bakom disken. Han sålde framförallt till bönderna på väg till och från ångbåtsbryggan. Fortfarande kan man se de ringar i vilka hästarna bands. Liksom vissa delar av Roslagen har även vår trakt hedrats av den kände spritsmugglaren Niska.

Vraket norden

Ångbåtsbryggan och båttrafik

Ångbåtsbryggan var samlingspunkt för traktens ungdom. I närheten av ångbåtsbryggan låg en gång i tiden en dansbana. Till 1939, då trafiken upphörde, var ångbåtstrafiken en viktig kommunikationsled. Tre båtturer i veckan trafikerade sträckan Stockholm-Grisslehamn och därutöver fanns linjen Norrtälje-Östhammar. Samtliga turer angjorde Rörviks brygga och en resa Rörvik-Stockholm tog 8 timmar. På 20- och 30-talet kunde Rörviksborna få en härlig sjöresa från Rörviks brygga till Elmsta. Öl och kaffe serverades ombord. Aterfärden skedde på medförd cykel. Om ångbåtstrafiken berättas att en familj Melin bodde vid bryggan på 20-talet. Modern, Stina i backen, hade för en ringa ersättning åtagit sig att vid dålig sikt vägleda ångbåten in till bryggan med lykta.

Utanför Rörvik

Skolan vid Drottningdal byggdes 1846. På andra sidan vägen hade Frans Sandström sin diversehandel. Bensinpumpen fanns länge kvar. Till slutet av 1960-talet drev en man som hette Albert Andersson den nyligen nedlagda affären i Söderby. Han hade enligt uppgift en del originella affärsmetoder, bl a hade han infört bensinransonering för Stockholmare. I övrigt var han ovillig att sälja av varor som inte fanns i hans omedelbara närhet.