Föreningens historia

Den 4:e oktober 1964 bildades Föreningen Fritidsområdet Rörviks Udde vid ett möte i Elmsta. De första spadtagen hade tagits till det idag 96 fastigheter stora området.

Styrelse hade valts och en av de första uppgifter föreningen tog på sig var ansvaret över vägar, upprustning av den dåvarande ångbåtsbryggan samt hopptornet.


Under de tidigare åren anlades en ordnad badplats och båtbryggor En festkommitté bildades som hade till uppgift att anordna snitslade promenad- och skidstråk, utflykter till kulturminnen som finns i området samt midsommarfester och andra gemensamm samlingar. 1973 inrättade SL den nuvarande och väl så viktiga busslinjen som trafikerar Norrtälje-Gåsvik.

Dessutom aktualiserades tidigt att vägarna inom området borde namnsättas vilket skedde först 2008! Visioner saknades inte, bland annat fanns ett tidigt förslag till byggande av en gemensam bastu och anläggande av tennisbana.

Läs mer ingående om föreningens historia per decennium via länkarna här bredvid.