2000-2009: Digitalisering och avlopp

2002

Britta Hidesten kliver av efter två mandatperioder och Ingeborg Werner von Bolton väljs till ordförande.

Tvist mellan fastighetsägare och föreningen angående fällning av träd avgjordes med förlikning.
Styrelsen har mot kommunen drivit frågan angående namnsättning av vägar utan framgång.
 

2003

Ny anslagstavla inköps och sätts upp.
Beslöts att drift och underhåll av vattenanläggningen köps in från extern leverantör.
Problem med gräset på fotbollsplanen som växer och inte klipps tillräckligt ofta. Beslut togs att detta görs av hugade tonåringar mot ersättning.
Motion angående utökning av byggrätten inkommer och styrelsen driver en ökning av byggrätten till 120 + 40 mmot den gällande om 70 + 40 m2. Kommunen var försiktigt positiv men då med ytorna 100 m2 + 40 m2 men att ett definitivt beslut kan ges först efter vissa kompletterande utredningar beträffande vattentillgång och avloppsutredning. Inget besked kan därför ges.

2004

Domänen rroviksudde.se registreras och hemsidan skapas.
Föreningen firar 40 år och jubileet firades den 24 juli. Ca 150 personer deltog. Medlemmarna bjöds på grillspett som avnjöts under sorl och glam med många roliga historier från förr. Hela kvällen underhölls vi av två duktiga proffs som sjöng och spelade. Efter middagen bjöds det upp till dans.
 

2006

En fastighet, tomt 93, delas upp så att föreningen nu består av totalt 96 fastigheter.
Flera driftsstopp på vattenanläggningen rapporteras. Det konstateras att elanläggningen är i bristfälligt skick och det beslöts att detta måste åtgärdas. På anläggningen i lilla området genomförs underhåll där pump, slang och ejektor byts ut.

Stadgeändring (första läsningen) angående utskick beslutas för att möjliggöra utskick till medlemmar via e-post.

Drivandet av ändring i detaljplane för att utöka byggrätten kräver först inventering av avlopp och frågan nedprioriteras till förmån för vattenfrågan.
Flaggstång sätts upp vid festplatsen.
 

2007

Utskick till medlemmar kan nu göras via e-post då andra läsningen av stadgeändringen angående utskick beslutas.
 

2008

Beslut tas om att göra en inventering av avlopp - extra uttaxering om 1000 kr.
Ola Schönning avgår som ordförande och Ricky Lundstål tillträder.
Enkät angående fastigheternas avlopp skickas ut till samtliga medlemmar för att ge en bild av hur avloppens standard ser ut.
Vägarna har efter 44 år äntligen blivit namnsatta och skyltar sätts upp. Ny orienteringstavla sätts upp vid infarten till Midsommarstigen.
Grönområdesansvarig har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en plan för gallring av föreningens skog.

 

2009

Problem att hitta kassör men Anders Hägerstedt åtar sig uppdraget ytterligare ett år.

Ansvarsområde för festplats och fotbollsplan inrättas. Ansvaret för att anordna Midsommarfirandet läggs ut rullande på 16 tomter per år. Medlemmarna på tomt 1-16 blir först ut.

Nytt hål borras för vattenanläggningen vid Fiskgjusestigen till en kostnad om 55 000 kr.

Överigivna båtar på föreningens mark samlas ihop och läggs upp på en mellanlagringsplats,

En snörik vinter gör att kostnaderna för snöröjing överskrider budgeten.

Loppis anordnas på initiativ av Maria Lundstål och Åsa Holsmtröm.

Förenngens mångårige vattenansvarige Roland Neiling, samt båtbryggsansvarig Rickard Wide avtackas med blommor efter långa och trogna tjänster.