2010-2019: Vattenförsörjning, bastu, loppis och boule

2010

Vägnamnet Klapervägen blir officiellt.

En gemensam ”fixardag” anordnades där frivilliga träffades för att bl.a. olja in dansbanan och badbryggorna samt rensa boulebanor. Det hela avslutades med korv och dricka.

Statligt bidrag för vägunderhållskostnader ansöktes, men fick avslag eftersom föreningen inte är en samfällighetsförening vilket krävdes av Trafikverket.

Avtal ingås med Holmen Skog för att utföra skogsgallring.

Låsen till båtbryggorna byts ut, och ett numrerat nyckelsystem infördes.

Även detta år anordnades en gemensam valborgseld nere vid stora båtbryggan. I eldens sken sjöng vi gemensamt in våren.

Medlemmar på tomterna 17-32 såg till att vi fick en underbar midsommarfest med med skrindor (tre turer krävdes!), dans kring stången, lotter, fika och fotbollsmatch.

För att återinviga den nyrenoverade boulebanan så startades Rörviksmästerskapen i boule. Under en vacker kväll den 22 juli så avgjordes tävlingen där 25 lag var anmälda i de tre klasserna. Vinnarna blev Simon Skoog & Johanna Faanes(Junior), Pernilla Faanes (Singel) samt Bosse Andersson & Kristina Brunell (Mixed). Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel delades en vandringspokal ut.

 

2011

Sommarvattnet sattes 2011 igång veckan innan Valborg, och denna gång var det mer problematiskt än någonsin. Efter mycket felsökning under några intensiva dagar så hittades två läckor, varav den ena inne på en tomt, vilket såklart gjorde den svårupptäckt. Trots problemen så var stämningen god bland de som drabbats; citat från en föreningsmedlem: "Fantastiskt! De fixade problemet och ökade trycket samt kom förbi och frågade om det var bra tryck! Rörvik har världens bästa och trevligaste människor! ”

Med detta i åtanke insågs att det befintliga sommarvattenledningssystemet måste säkras upp på kort sikt. Inventering av vattenposter och kopplingar genomfördes. Styrelsen fick även i uppdrag att utreda framtida investeringar och organisation för vattenanläggningarna.

Taket på pumphuset vid råvattenbrunnen hade fuktskadats och även angripits av myror, vilket åtgärdades. Flödesmätare installerats vid råvattenpumpen.

Fixardag hölls även detta år. Ett tjugotal frivillga medlemmar ställde upp. Mycket av kraften gick åt till att rensa upp överblivet bråte från vinterns skogsgallring men även iläggning av ett nytt bryggelement vid stora båtbryggan. Dagen avslutades på sedvanligt vis med korv och dricka.

Ett helt okej väder, och god uppslutning, ledde till ett trevligt midsommarfirande helt enligt Rörviksmallen, med skrindor, dans kring stången, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmarna på  tomterna 33-48 såg till att vi fick en underbar midsommarfest.

Rörviksmästerskapen i boule anordnades i år igen under en vacker kväll den 16 juli. 27 lag var anmälda i de tre klasserna. Vinnarna blev Joel Brunell-Andersson och Pim Scherdin (Junior) , Daniel Andersson (Singel) samt Titti och Leif Andersson (Mixed). Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare.  

Rörviks-loppisen hölls detta år den 11:e juli och blev välbesökt, både av säljare och köpare.

Skogsgallringen genomfördes av Holmen Skog och slutnotan blev 100.000 kr i vinst för föreningen.

Rörviks bastusällskap bildas, sex medlemmar går in med instatser och en bastuflotte byggs. Föreningen får direkt ett trettiotal medlemmar.

Gräset på fotbollsplanen växer fort och det är svårt att att hitta någon som vill åta sig arbetet. En klipplista för frivilig anmälan sätts upp på anslagstavlan.

 

2012

Vintern 2011/2012 blev snöfattig med föregående års mått mätt, vilket återspeglas i markant minskade kostnader för vägarna för detta år.

På årsmötet diskuterades vattenfrågan efter styrelsens utredning lagts fram. Det beslutades att föreningen fortsatt skall ha en gemensam vattenanläggning. Vidare diskuterades hur den gemensamma vattenanläggningen skall se ut och hur den skall finansieras. Ett extra årsmöte utlyses i augusti/september 2012 för att ta beslut om föreningens framtida investeringar i vattenanläggningen.

Ett tjugotal frivillga medlemmar ställde upp på fixardagen. Mycket kraft las på  att rensa upp efter skogsgallringen, men även taket och dörren till boden vid festplatsen reparerades.

Medlemmar uppmanas hålla efter i diken i anslutning till egen fastighet, för att slippa onödiga kostnader för föreningen.

Entréerna till båtbryggorna åtgärdas efter högt vattenstånd. Vidare uppmanas alla som har plats men inte tänker lägga i båt att meddela båtbryggsansvarig. Trycket på platser är stort men efter lite pusslande gick det även i år att få fram båtplatser till alla medlemmar som ställt sig i kö. Under hösten genomfördes en välbehövlig förstärkning av den lilla båtbryggans förankring, där dessa rostat sönder, samt även sammanfogning av bryggelement som lossnat.

Klipplistan för fotbollsplanen fungerade utmärkt och detta kommer att anslås även under kommande somrar.

Bra väder och som vanligt stor uppslutning  ledde till ett trevligt firande helt enligt Rörviks-mallen, med skrindor, dans kring stången, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmar på tomterna 49-64 såg till att vi fick en rolig midsommarfest.

Rörviks-loppisen hölls i år den 14:e juli och blev en välbesökt trevlig tillställning. Loppisen börjar nu bli ett naturligt inslag varje sommar.

Rörviksmästerskapen i boule anordnades i år igen under en vacker kväll den 21 juli. 22 lag var anmälda i de tre klasserna. Vinnarna blev Joel Brunell-Andersson och Pim Scherdin (Junior) , Daniel Andersson (Singel) samt Bosse Andersson och Kristina Brunell (Mixed). Både Daniel och Bosse & Kristina tog tillbaka titlarna som de vann 2010. Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare.  

I början på september överöstes Rörvik (och stora delar av övriga Sverige) av ett massivt regnoväder som aldrig förr skådats enligt de som bott länge i området. Detta ledde bl.a. till att vägen vid korsningen Midsommarstigen-Havsörnsstigen mer eller mindre spolades bort. Med hjälp av driftiga medlemmar kontaktades en entreprenör och vägen kunde åtgärdas under helgen.

Under hösten genomfördes den andra av tre årsetapper av vassröjning i våra vatten.

 

2013

På årsmötet som var ett av de mest välbesökta med ett 70-tal medlemmar avhandlades styrelsens utredning om vattenanläggningarna. Mötet beslutade att de gamla vattenledningsnäten ska behållas, (de gemensamma sommarvattenledningarna samt de privata vintervattenledningarna) samt att vattencisternerna ska bytas ut.

Byte av föreningsform till en samfällighetsförening avhandlades också och mötet röstade nej till detta.

Vinterperioderna under 2012-2013 bjöd på relativt stora snömängder, vilket återspeglas i ökade kostnader för vägunderhåll.

Den sista av de tre årsetapperna av vassröjningen kunde inte genomföras  eftersom entreprenören som tidigare gjort detta gått i pension. Styrelsen har letat med ljus och lykta efter entreprenrörer som skulle kunna utföra det till en rimlig kostnad dock utan resultat. Det har även diskuterat om vi skulle kunna hantera det själva, och då undersökt vilka verktyg som behövs. Inget´beslut är dock taget, och styrelsen arbetar vidare med detta.

Bra väder och som vanligt stor uppslutning  ledde till ett trevligt midsommarfirande, med skrindor, dans kring stången, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmar på tomterna 65-80 såg till att midsommar blev en riktig fest.

Rörviks-loppisen hölls i år den 13:e juli och blev en välbesökt trevlig tillställning.

Rörviksmästerskapen i boule anordnades under en vacker kväll den 20 juli. Ett 20-tal lag var anmälda i de tre klasserna. Vinnare blev Joel och Lukas (Junior), Jakob Rönnefall (Singel) samt Pernilla Faanes med gäst (Mixed). Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare. 

 

2014

En fråga angående muddring av havsbotten vid stora båtbryggan lyftes på årsmötet. Djupet närmast land är väldigt grunt och en muddring skulle ge fler båtplatser längre in samt bespara båtägare från problem med båtmotorer. Styrelsen åtog sig att undersöka frågan till nästa stämma.

Årsmötet tar beslut (första läsningen) att stadgarna uppdateras med avseende på ansvar och skyldigheter för vattenanläggningarna och -användning, både för föreningen och medlemmar, samt förtydligande av vilka som är tillåtna att rösta på årsstämman.

Sommarvattnet sattes 2014 igång veckan innan Valborg, Under några extremt varma juliveckor sjönk vattennivån i brunnarna kraftigt men vi klarade oss utan avstängning. I augusti upptäcktes en läcka på vintervattenledning 1 vilket påverkade samtliga hushåll innan den kunde lokaliseras av vattengruppen samt frivilliga. Ägarna till vintervattenledning 1 såg sedan till att den blev reparerad. Sommarvattnet stängdes av vecka 45.

Klippningen av fotbollsplanen har med ”klipplistan” där medlemmar kan skriva upp sig för ett klipptillfälle per sommar, fungerar fortfarande, dock är uppslutningen aningen dålig. Men listan sätts även i år upp på anslagstavlan.

Midsommarfirandet hade som vanligt stor uppslutning  och det blev som sig bör ett trevligt firande, med skrindor, dans kring stången, lekar och tävlingar, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmar på tomterna 81-96 såg till att vi fick en jättetrevlig midsommar. Vi klarade oss från regn men måste haft någon form av bottenrekord vad gäller temperaturen, på kvällen noterades 3 grader (vilket var kallare än julafton samma år!) Nu har vi därmed gått varvet runt sedan vi startade med tomtindelningen och näst ut blir det återigen tomterna 1-16 (Fiskgjusestigen och början på Havsörnsstigen) som anordnar Midsommar nästa år

Rörviks-loppisen hölls i år den 12:e juli och blev en välbesökt trevlig tillställning. Nästa år planerar även styrelsen att dyka upp som försäljare; den båt som ligger kvar efter inventeringen av strandlinjen för några år sen, ska säljas till högstbjudande.
 
Rörviksmästerskapen i boule anordnades i år under en fin kväll den 2 augusti. Ett 15-tal lag var anmälda i de tre klasserna och många matcher bjöd på fint och spännande spel. Vi gratulerar vinnarna och hyllar de som deltog. Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare.

För att fira att vår förening funnits i hela 50 år rullade vi ut röda mattan och alla medlemmar bjöds in till fest med mat, levande musik och dans. Omkring 200 personer deltog, och det blir en fest som sent kommer att glömmas. Festkommitten bestående av Annika Sundin, Helena Jansson och Maria Lundstål, arbetade hela sommaren med att planera och ska ha en stor eloge för att vi fick uppleva denna trevliga tillställning.

Under hösten genomfördes till sist den sista av de tre årsetapperna av vassröjningen, då styrelsen lyckats hitta en entreprenör som kunde åta sig denna typ av jobb.

 

2015

Stadgarna uppdateras efter årsmötets beslut för andra läsningen. Ansvar och skyldigheter för vattenanläggningarna och -användning, både för föreningen och medlemmar, läggs till, samt ett förtydligande av vilka som är tillåtna att rösta på årsstämman.

Motion angående muddring av botten vid stora båtbryggan lyfts på årsmötet. Styrelsen avser att driva frågan bredare för säkerställa tillförlitliga båtplatser, både på kort och lång sikt. Muddring kan vara ett sätt att lösa detta men även nyetablering av bryggor kan vara ett alternativ

Sommarvattnet sattes även i år igång veckan innan Valborg och stängdes av under vecka 45. Under perioden från efter midsommar fram till mitten av juli hade vi en oväntat hög vattenförbrukning. Under denna period sjönk vattennivån i brunnen med nästan två meter och dygnsförbrukningen var 5-10 m3 mer än normalt. I slutet av augusti hittades en läcka på utgående sommarvattenledningen, vilken åtgärdades dagen efter den identifierades. Även i oktober fick vi problem med befarad läcka – denna gång var det dock falskt alarm, det var dikeskranar till sommarvattnet som stod öppna...  

Vattencisternerna för stora området byttes ut under september, en stor insats som krävde en del planering och förarbete men som föll ut väldigt väl och i princip enligt den budget vi hade. Förutom att detta är en framtidssäkring är styrelsens förhoppning att vi även kommer att se en förbättring i vattenkvaliteten.

Ett pingisbord för utomhusbruk köps in och sätts upp bredvid boule-banan.

Gräsklipningen av fotbollsplanen diskuteras på årsmötet. styrelsen föreslår att ett nytt ansvarsområde för detta inrättas.

Midsommarfirandet hade som vanligt stor uppslutning  och det blev som sig bör ett trevligt firande, med skrindor, dans kring stången, lekar och tävlingar, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmarna på tomterna 1-16 såg till att vi fick en underbar midsommarfest. Några regnstänk blev det men det var aktivitet på festplatsen under hela dagen och natten.

Rörviks-loppisen hölls detta år den 11:e juli.

Rörviksmästerskapen i boule anordnades under en vacker kväll den 1 augusti. Ett 20-tal lag var anmälda i de tre klasserna och många matcher bjöd på fint och spännande spel. Vi gratulerar vinnarna och hyllar de som deltog. Juniorerna fick guldmedaljer och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare.  

Under hösten genomfördes ytterligare vassröjning.

 

2016

Utredningen av båtplatser pågår, styrelsen arbetar med att få in kostnadsförslag på muddring, och bryggansvariga får i uppdrag att ta in priser på nya bryggelement för att bygga en ny brygga eller förlänga befintliga.

Sommarvattnet sattes även i år igång strax innan Valborg och stängdes av under vecka 45. Då sommarvattnet stängdes av byttes även hydroforerna i stora området.

Ett ansvarsområde för att hålla fotbollsplanen klippt har inrättats men dock blev detta ansvarsområde vakant och klippningen av fotbollsplanen fortsatte med ”klipplistan” där medlemmar kunde skriva upp sig för klipptillfällen.

Midsommarfirandet hade som vanligt stor uppslutning och det blev som sig bör ett trevligt firande, med skrindor, dans kring stången, lekar och tävlingar, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmarna på tomterna 17-32 anordnade allting med bravur.

Rörviks-loppisen hölls den 9:e juli och blev en välbesökt trevlig tillställning i vackert väder.

Rörviksmästerskapen i boule anordnades den 30 augusti. Ett 20-tal lag var anmälda i de tre klasserna och många matcher bjöd som vanligt på fint och spännande spel. Juniorerna fick choklad och i Mixed och Singel lämnades
vandringspokalerna över till årets segrare.     

Även denna höst genomfördes vassröjning.

 

2017

Vid årsmötet Styrelsen föredrar kostnader och insatser för muddring av havsbotten vid båtbryggor och kostnaden för detta anses vara för stor. Styrelsen får nu mandat att arbeta för utökning av brygganläggningarna vid lilla båtbryggan.

Årsstämman beslutar att föreningen ska köpa in en gräsklippare och att klippningen av fotbollsplanen sköts av 16 tomter per år.

Flera leverantörer erbjuder sig nu att grävare ner fiber för bredband och diskussioner kring vad som gäller förs på årsmötet.

Sommarvattnet sattes igång strax innan Valborg och stängdes av under vecka 43. Detta år skötte vattengruppen avstängningen i helt egen regi utan entreprenören vilket innebär en kostnadsbesparing på 5-10% av föreningens omsättning.
Under sommaren upptäcktes återigen en onormalt hög vattenförbrukning vilket kunde isoleras till läckage på Vintervattenledning 1. Läckaget var så pass stort att vattnet stängdes av till denna. Vintervattenledningarna ligger som bekant inte på föreningens och vattengruppens ansvar varför alla fastighetsägare på denna ledning ombads att kontrollera ledningar och kranar och avrapportera till vattengruppen, vilket i princip samtliga fastighetsägare gjorde. Tre läckor identifierades på detta sätt och åtgärdades med entreprenör eller med hjälp av hjälpsamma grannar. 

Under gallringen av skogen som gjordes 2011 genomfördes inte arbetet i området mellan Midsommarstigen och Rödhakestigen. Marklovet gällde i fem år och detta hade gått ut varför föreningen sökte nytt marklov för att kunna gallra även denna del.

Vassröjning genomfördes enligt den långsiktiga planen.

Ny badbrygga
Föreningen har köpt in en ny badbrygga som lades i vid ”ångbåtsbryggan”. Frivilliga krafter hjälptes åt att få den på plats och även bygga en fin spång.

Midsommarfirandet hade som vanligt stor uppslutning och det blev ett trevligt firande, med skrindor, dans kring stången, lekar och tävlingar, lotter, fika och fotbollsmatch. Medlemmarna på tomterna 33-48 arrangerade allt på ett utmärkt sätt.
 
Rörviksmästerskapen i boule anordnades den 29 juli. Ett 30-tal lag var anmälda i de tre klasserna och det blev många matcher. Juniorerna fick choklad och i Mixed och Singel lämnades vandringspokalerna över till årets segrare.

 

2018

Ricky Lundstål väljer att efter 10 år inte ställa upp som ordförande för en ny period. Valberedningen har trots idoga försök inte lyckats hitta en ersättare. Ordförandeplatsen lämnas vakant.

En extra stämma hålls i juni där Krister Toftén väljs till ordförande.

Efter sommaren påkallar medelmmarna en extrastämma. Krister Toftén väljer där att avgå och Cecilia Scherdin väljs till ny ordförande. Revisor och revisorssuppleant väljer också att avgå och ersätts.

Reglerna för att erhålla vägbidrag är nu ändrade och det möjliggör att föreningen nu kan ansöka om detta bidrag för vägunderhållskostnader.

Årsmötet beslutar att bygga en ny båtbrygga vid lilla bryggan och budgeterar för detta.

Under vintern noterades ytterligare en onormal förbrukning, ca 20 ggr mer än normalt (!) och vattnet på denna ledning stängdes därför av igen. Efter mycket felsökning, mestadels av vattengruppen, lyckades en läcka hittas inne på en fastighet.

Sommarvattnet sattes igång strax innan Valborg, och stängdes av 28 oktober.
Pumphus 2 har nu försetts med elektromagnetiska mätare på sommarvatten, vintervatten 1 och 2. Nytt plåttak lades på pumphus 2 av entreprenör. Ett tidur för nattavstängning har installerats i Pumphus 2.

Föreningen erhåller för första gången vägbidrag.

Styrelsen arbetar tillsammans med Norrtälje Energi med fiberinstallationen i området. Prognosen är att de fastigheter som anmält sig skall
få fiber till fastigheten till midsommar 2019.

Gräsklippning av fotbollsplanen görs detta år av medlemmarna som anordnar midsommar, dvs de på tomterna 49-64.

Midsommarfirandet blev som vanligt en glad fest med mycket folk, Barnen som hämtades med skrindorefter traktor, blomklädning och resning av midsommarstång, lekar, tävlingar, lotter, fika ochfotbollsmatch.

Loppisen på festplatsen hölls i år den 7 juli, ett trevligt inslag på sommaren.

Det nionde Rörviksmästerskapen i boule anordnades under en vacker eftermiddag/kväll den 28 juli. Ett 20-tal lag var anmälda i de två klasserna Mixed och Singel och många matcher bjöd på fint och spännande spel. Vandringspokalerna lämnades som brukligt över till årets segrare.

Vassröjning genomförs även denna höst.

 

2019

Under natten till den 2:a januari slår stormen Alfrida till. Förödelsen är stor, men det blir inga större materiella skador på hus och byggnader. Frivilliga medlemmar röjer upp fällda träd som ligger över vägarna. en följd blir strömavbrott i 8 dygn.

Cecilia Scherdin avgår och Staffan André väljs till ny ordförande.
Förslag till helt nya stadgar framtagna av en kommitté presenteras på årsmötet.
 
Skogsentreprenör som ska röja efter stormen Alfrida är nu kontrakterad.

Sommarvattnet sattes på redan den 1 april för att kunna se eventuella läckor då entreprenör grävde ner fiberkabel i området. och stängdes av i oktober. Utjänta kranar och ventiler på ledningsnätet byttes ut. Pumphus 1 totalrenoverades av entreprenör och målades av frivilliga medlemmar, pumphus 2 målades om och taket byttes ut på pumphus 3 (tomterna 1-8).

Ny vändplan anläggs i slutet på Havsörnsstigen.

I juni blev fiber blev indraget till de fastigheter som anmält sig.

Gräsklippning av fotbollsplanen görs även detta år av medlemmarna som anordnar midsommar, dvs de på tomterna 65-80.

Midsommarfirandet firades enligt Rörviksmallen och blev en glad fest med mycket folk, barnen som hämtades med skrindorefter traktor, blomklädning och resning av midsommarstång, lekar, tävlingar, lotter, fika och fotbollsmatch.

Loppis hölls den 13 juli.

Det tionde Rörviksmästerskapet anordnades den 20 juli. 10-årsjubileet till ära så slogs deltagarrekord, 68 personer deltog, varav 27 på i mixed och 14 personer i singel.