Styrelsen

Styrelsen väljs årligen av medlemmarna på föreningens årsstämma och har sitt säte under ordförandens adress.
 

Kontakt: styrelsen@rorviksudde.se
              

Ordförande och ekonomiansvarig:
Staffan André
Kattugglestigen 2

Ledamot:
Lena Wide
Midsommarstigen 9

Ledamot:
Linda Isaksson
Midsommarstigen 8

Ledamot:
Åsa Rosén Aldin
Havsörnsstigen 5

Ledamot:
Gunilla Envall
Havsörnsstigen 31

Suppleant:
Anders Johansson
Midsommarstigen 30

 

Extern kassör:
Ted heyners,
Havsörnsstigen 34

Övriga förtroendevalda


Revisor:                         Kristina Brunell       Rödhakestigen 5
Revisorssuppleant:      Tony Levis               Rödhakestigen 3
 

Vattengruppen, kontakt: vatten@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1

Vice ansvarig: Ulf Segerlind      Midsommarstigen 20
Samuel Tengberg                      Havsörnsstigen 44

Grönområden, kontakt: gronomrade@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1
Samuel Tengberg                     Havsörnsstigen 44

Båtbryggor:
Claes Lindqvist                         Midsommarstigen 7
Dan Nordin                               Midsommarstigen 17
Per Isaksson                            Midsommarstigen 8

Badbryggor (Östra):
Sebastian Berghult                  Kattugglestigen 6

Badbryggor (Södra):
Bo Andersson                           Rödhakestigen 5
Håkan Scherdin                        Midsommarstigen 6

Valberedning:

Christian Johansson                Rödhakestigen 15
Petrus Hellgren                        Rödhakestigen 7