Styrelsen

Styrelsen väljs årligen av medlemmarna på föreningens årsstämma och har sitt säte under ordförandens adress.
 

Kontakt: styrelsen@rorviksudde.se
              

Ordförande och ekonomiansvarig:
Staffan André
Kattugglestigen 2

Ledamot:
Lena Wide
Midsommarstigen 9

Ledamot:
Linda Isaksson
Midsommarstigen 8

Ledamot:
Åsa Rosén Aldin
Havsörnsstigen 5

Ledamot:
Gunilla Envall
Havsörnsstigen 31

Suppleant:
Anders Johansson
Midsommarstigen 30

 

Extern kassör:
Ted heyners,
Havsörnsstigen 34

Övriga förtroendevalda


Revisor:                         Kristina Brunell       Rödhakestigen 5
Revisorssuppleant:      Tony Levis               Rödhakestigen 3
 

Vattengruppen, kontakt: vatten@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1

Vice ansvarig: Ulf Segerlind      Midsommarstigen 20
Samuel Tengberg                      Havsörnsstigen 44

Grönområden, kontakt: gronomrade@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1
Samuel Tengberg                     Havsörnsstigen 44

Båtbryggor, kontakt: batbryggor@rorviksudde.se
Claes Lindqvist                         Midsommarstigen 7
Dan Nordin                               Midsommarstigen 17
Per Isaksson                            Midsommarstigen 8

Badbryggor (Östra):
Sebastian Berghult                  Kattugglestigen 6

Badbryggor (Södra):
Bo Andersson                           Rödhakestigen 5
Håkan Scherdin                        Midsommarstigen 6

Valberedning:

Christian Johansson                Rödhakestigen 15
Petrus Hellgren                        Rödhakestigen 7

Föreningens ordförande genom tiderna


Torsten Forsström 1964                  
Arne Johansson 1965 - - - - - - - - - - - - - - 1973
Curt Hjärne 1974 - - - - - - - - 1979
Tore Forsberg 1980 - 1981
Arne Johansson 1982 - - - - - - 1986
Gunnar Lindell   1987 - - - - - - 1991 
Bernt Sundberg 1992 - - - - - - - - - - 1998
Britta Hidesten 1998 - - - - 2001
Ingeborg Werner von Bolton 2002 - - - -  2004
Ola Schönning 2005 - -  2007
Ricky Lundstål 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2017
Krister Toftén 2018
Cecilia Scherdin 2018
Staffan André 2019 - - - -