Styrelsen

Styrelsen väljs årligen av medlemmarna på föreningens årsstämma och har sitt säte under ordförandens adress.
 

Kontakt: styrelsen@rorviksudde.se
              

Ordförande:
Staffan André
Kattugglestigen 2

Kassör:
Annika Edlund
Midsommarstigen 5

Ledamot (Sekreterare):
Annika Jonsson
Havsörnsstigen 25

Ledamot:
Anders Johansson
Midsommarstigen 30

Ledamot:
Loe Larsson Beine
Havsörnsstigen 46

Suppleant:

Peter Bratt
Midsommarstigen 16

Suppleant:
Anders Hägerstedt
Fiskgjusestigen 6

Övriga förtroendevalda

Revisor:                    Hans Hidesten, Midsommarstigen 21
Revisorssuppleant: Christian Johansson, Rödhakestigen 15

Vattengruppen, kontakt: vatten@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1

Vice ansvarig: Ulf Segerlind      Midsommarstigen 20
Samuel Tengberg                      Havsörnsstigen 44

Grönområden, kontakt: gronomrade@rorviksudde.se
Ansvarig: Jan-Eric Bleckberg   Klapervägen 1
Samuel Tengberg                     Havsörnsstigen 44

Vägansvarig, kontakt: andersj891@gmail.com
Ansvarig: Anders Johansson   Midsommarstigen 30

Båtbryggor, kontakt: batbryggor@rorviksudde.se
Claes Lindqvist                         Midsommarstigen 7
Dan Nordin                               Midsommarstigen 17
Per Isaksson                            Midsommarstigen 8

Badbryggor (Östra och Södra):
Sebastian Berghult                  Kattugglestigen 6

Valberedning:
Åsa Levis                                Rödhakestigen 3
Pia Agnvall                              Rödhakestigen14

Webb, kontakt: admin@rorviksudde.se
Ricky Lundstål                         Midsommarstigen 14

 

Föreningens ordförande genom tiderna


Torsten Forsström 1964                  
Arne Johansson 1965 - - - - - - - - - - - - - - 1973
Curt Hjärne 1974 - - - - - - - - 1979
Tore Forsberg 1980 - 1981
Arne Johansson 1982 - - - - - - 1986
Gunnar Lindell   1987 - - - - - - 1991 
Bernt Sundberg 1992 - - - - - - - - - - 1998
Britta Hidesten 1998 - - - - 2001
Ingeborg Werner von Bolton 2002 - - - -  2004
Ola Schönning 2005 - -  2007
Ricky Lundstål 2008 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2017
Krister Toftén 2018
Cecilia Scherdin 2018
Staffan André 2019 - - - -